Home Samhällsuppbyggnad En ny samhällsstruktur

En ny samhällsstruktur

by Charlotta

De senaste åren har det politiska landskapet i Sverige förändrats dramatiskt. Fram tills för 10-20 år sedan var svensk politik relativt förutsägbar och eventuella förändringar och variationer var små. Med detta följde en kontinuitet i styrandet av landet som gick drygt ett sekel tillbaka, även om regeringspartierna byttes ut emellanåt upplevde folket politiken och styrandet som en stabil struktur som inte bjöd på många överraskningar.

Mycket har förändrats sedan dess. Den allmänna uppfattningen om politik och landets styre är numera att de är långt ifrån stabila och förutsägbara, istället har vi fått se den ena överraskningen efter den andra inom både riksdag, regering och kommuner. Skandalerna avlöser varandra i samtliga partier och polariseringen i åsikter är extrem. Utrymmet för samarbete, kompromisser och förståelse över partigränserna är mycket litet.

Många upplever situationen som om hela den stabila samhällsstruktur som fanns så väl inarbetad sedan generationer tillbaka plötsligt har kollapsat och att alla de som man borde kunna lita på plötsligt beter sig som idioter. Tilltron till dem som styr landet, oavsett partitillhörighet, är låg och synen på landets framtid upplevs som dyster. Det som händer i Sverige händer samtidigt i många andra länder, i vissa länder är situationen betydligt mer dramatisk än i Sverige medan andra länder befinner sig precis i början av problemen.

Det vi ser nu är på intet sätt slutet för varken Sverige eller andra länder utan bara slutet på en era, ett slut som samtidigt är början på något nytt och mycket bättre. Det ligger i sakens natur att för att en ny struktur ska kunna byggas upp måste den gamla först kollapsa och det är den kollapsen vi håller på att bevittna olika faser av runt om i vårt eget samhälle och i världen.

Under mycket lång tid har länder och samhällen styrts utan någon riktig insyn i vad som egentligen sker och hur arbetet bedrivs, detta har möjliggjort att olagligt och omoraliskt agerande har kunnat äga rum ostört. Med den nya medvetenhet som högre frekvenser medför finns inte den möjligheten längre. Allt det som tidigare varit dolt har nu blivit synligt, eller kommer att bli synligt, för alla. Domen kommer att falla över mycket som gått orätt till och många som blivit utsatta kommer att få upprättelse.

Det nya som väntar är en samhällsstruktur som bättre motsvarar de behov och förväntningar som medvetna och högfrekventa människor har. Dessa behov och förväntningar, på bland annat transparens, ärlighet, medbestämmande, empati och möjlighet att bestämma över sitt eget liv, kan redan ses hos många människor men kommer att öka väsentligt de närmsta åren. Den rådande samhällsstrukturen tillgodoser inte detta men den nya kommer att göra det.

Några av de förändringar vi kommer att se är hur de ekonomiska resurserna fördelas, stora, multinationella företag och branscher kommer inte längre att tillåtas styra samhället och individen så som de gör nu. Istället kommer de enorma vinsterna att användas till samhällsnyttiga funktioner som kommer medborgarna till gagn. Statens inflytande över den enskilda individen kommer att minska och ge utrymme för större beslutsfrihet och handlingsfrihet för människor. Riksdag och regering kommer att omformas och arbeta på ett mer demokratiskt och effektivt sätt.

De största förändringarna kommer att ske inom sjukvården, läkemedelsbranschen, livsmedelsbranschen och bankvärlden men stora förändringar kommer även att ske inom många andra områden och alla områden kommer att påverkas. I spåren av detta kommer även den patriarkala strukturen att falla, inte till förmån för en matriarkal motsvarighet vilket skulle bli lika illa fast på ett annat sätt, utan för att ersättas av ett genuint jämställt samhälle där både det feminina och maskulina kan bidra med sin fulla potential.

En annan mycket märkbar effekt kommer att vara hur vi människor ser på varandra, hur vi värderar varandra, förhåller oss till varandra och behandlar varandra. Samhället kommer att bli mycket mer inriktat på samarbete och inkluderande än vad det är nu och detta kommer att märkas på alla nivåer och i alla sammanhang. Utanförskap och isolering kommer att försvinna, olikheter kommer att värdesättas och dras nytta av och det kommer att bli självklart att utnyttja varje människas unika förmågor på bästa sätt.

Det kan verka som om ett sådant samhälle ligger flera decennier fram i tiden baserat på hur det ser ut nu, men då ska man komma ihåg att det tumult vi se omkring oss är den gamla strukturen som raseras för att ge plats åt den nya. Förändringarna kommer att börja märkas redan under 2021 och kommer att spridas snabbt de närmsta åren efterhand som mer av de nya energierna kommer in.

/Andliga guider kanaliserade av Charlotta

4 comments

Lisbeth 23 januari, 2020 - 05:12

Det finns krafter som försöker polarisera! Krafter som försöker tysta och manipulera!
Det finns krafter som försöker skrämma, begränsa, styra och cencurera människors tankar!
Människors fria tankeutbyte skall inte begränsas!
Låt kärleken styra över tankarna!
Om vi manifesterar kärlek så behöver ingen begränsas eller styras!
Börja studera en kurs i mirakel! Höj dina energier!
Glöm inte bort att rädsla motarbetas bäst med kärlek och tillförsikt!
https://youtu.be/H_4gYo6yjeE

Charlotta 23 januari, 2020 - 10:08

Började du ACIM nu vid årsskiftet Lisbeth eller hur var det? Ska bli spännande att följa din resa under året när jag har min egen upplevelse så färsk. 🙂
/C

Lisbeth 23 januari, 2020 - 10:43

Jag har studerat ganska mycket alternativ medicin och alternativ litteratur genom åren,
men har först nu i år börjat att på allvar studera en kurs i mirakel.
(Trots att jag har haft boken i min bokhylla i snart 15 år.) Jag har känt till boken i över 30 år! Men har inte varit redo tidigare!
Sent skall syndaren vakna! Ordet synd betyder för övrigt att missa målet!
Jag ser fram emot att bli mer träffsäker i mitt liv framöver!
Tack vare din smarta metod att fokusera på lektionerna så kändes det greppbart för mig. Tack för det rådet!
Boken är ju ganska tungläst i själva text delen!
Som jag hittills har förstått det så går mycket ut på att balansera tankarnas innehåll och trovärdighet så att man hör och vågar
följa hjärtats sanna röst och att förstå att rädsla är motsatsen till kärlek!
Alltså, om man i varje situation balanserar sig i sitt inre, så manifesterar man medvetet lättare det som är positivt för oss alla i livet
Det ska bli spännande att se vad studierna kommer att visa mig vidare!

Charlotta 23 januari, 2020 - 12:15

Väl bekomme och lycka till!
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI