Home Samhällsuppbyggnad Ett kärleksfullt samhälle

Ett kärleksfullt samhälle

by Charlotta

Mänskligheten, djuren, naturen och Jorden genomgår sedan 2012 kontinuerliga frekvenshöjningar, det var då som nya energier med allt högre frekvens började komma in till Jorden i allt snabbare takt. Många människor märker detta både hos sig själv och i samhället genom att gamla problem och ouppklarade saker kommer upp till ytan för att lösas och rensas bort. Under 2020 kommer denna upplevelse att bli ännu starkare och mer märkbar än tidigare och den kommer att fortsätta öka i ungefär samma takt de närmsta åren. Det innebär att de förändringar som vi ser början på kommer att gå snabbare och snabbare under de kommande åren.

Processen kan upplevas som påfrestande och det är lätt att tolka allt det mörker som kommer fram som att världen är på väg på fel håll, men i själva verket blir världen och mänskligheten bara mer och mer högfrekvent och medveten efterhand som mer av mörkret blir synligt, konfronteras och väljs bort. Fler och fler människor blir medvetna på ett högre plan än tidigare och börjar göra medvetna val för sig själv och sina närmaste, val som i sin tur påverkar de delar av samhället som tillhandahåller tjänster som vård, skola, omsorg, kollektivtrafik och andra samhällsfunktioner. Människorna som jobbar i dessa funktioner kommer naturligtvis också att påverkas av frekvenshöjningarna och därför driva på förändringarna från sitt håll precis som de människor som styr verksamheterna kommer att göra.

För varje enskild person som gör ett bättre val idag än igår skapas ringar på vattnet som sträcker sig mycket längre än vad de flesta inser. Individernas val ligger till grund för kommunernas val, landstingens val och statens val och ganska snart börjar förändringar märkas på alla nivåer och inom alla områden i samhället. De första förändringarna är de som är svårast och tar längst tid att genomföra, efterhand som mer av de nya, högfrekventa energierna kommer in och påverkar större del av befolkningen kommer förändringarna att gå lättare och lättare och snabbare och snabbare.

Beslut kommer inte längre att fattas huvudsakligen på ekonomiska grunder utan i första hand på humanitära, ekologiska, etiska och moraliska grunder. Detta kommer dock inte att ha den negativa effekt på varken privatekonomi eller samhällsekonomi som många tror utan tvärtom kommer det att stärka ekonomin på alla nivåer. Det grundar sig i att det är mycket mer ekonomiskt lönsamt att jobba med varandra, med naturen, med djuren och med planeten på det sätt som det nya och högre medvetandet kommer att resultera i, än att jobba på ett sätt som står i konflikt med alla och allting som människan hittills har gjort.

Effekterna kommer att bli dramatiska. Gamla strukturer och metoder som aldrig har fungerat tillfredsställande kommer att skrotas och lämna plats för nya idéer som tillgodoser människors behov på ett helt nytt sätt och en helt ny nivå. Istället för att försöka få individens behov och önskemål att passa in i de förutbestämda mallar som samhället har satt upp kommer samhällsfunktionerna att anpassas efter människors verkliga behov och önskemål. Det kommer inte längre enbart att vara fysiskt och mentalt välmående som värdesätts utan alla aspekter av människan kommer att betraktas som lika viktiga och lika mycket värda, även känslomässiga och själsliga behov och önskemål. Alla samhällsfunktioner kommer att börja se människan som den energivarelse hon är, där det är de energimässiga bakomliggande orsakerna som behöver tas om hand och balanseras för att kunna komma till rätta med alla typer av problem och ohälsa. Detta skifte i synsätt är vad som krävs för att en gång för alla radera vårdköerna och få människor att bli friska på riktigt, det är också vad som krävs för att människor ska bli lyckliga och vilja göra sitt bästa och leva tillsammans i fred och harmoni.

Alla former av påtvingat utanförskap kommer att försvinna liksom alla typer av upplevelser av att inte blir hörd, inte få rätt hjälp och inte få tillräckligt med hjälp. Med dagens metoder och dagens tankesätt går detta inte att uppnå men med ett mer högfrekvent samhälle och de nya idéer och tankegångar som följer med det är det inte bara möjligt utan den enda tänkbara utvecklingen. Ett högfrekvent samhälle medför villkorslöst ett samhälle som behandlar sina medborgare med kärleksfull omsorg och respekt och medborgare som behandlar varandra på samma sätt.

Tiden då samhället var kallt, ovänligt och farligt kommer att för alltid vara över och istället rör vi oss in i en tid då samhället är kärleksfullt, respektfullt och tryggt. Denna förändring är en processs som inte kommer att ta så lång tid som man skulle kunna tro, för ett medvetet och uppmärksamt sinne går det redan att se tecken och inom de närmsta åren kommer skiftet att bli allt tydligare.

Alla som vill kan bidra till det här skiftet genom att fokusera sin uppmärksamhet och energi på de positiva förändringarna istället för att dröja kvar vid det man uppfattar som negativt. Positiva energier förstärker inflödet av de högre frekvenserna medan negativa energier dämpar inflödet. De inkommande energierna är starka nog för att ta över så småningom oavsett motstånd men processen kan gå olika fort och olika smidigt beroende på den generella inställningen i det kollektiva medvetandet, och den är i sin tur ett resultat av den enskilda individens inställning.

/Andlig guide kanaliserad av Charlotta

12 comments

Lisbeth 21 februari, 2020 - 08:03

Snart släpps uppföljaren på Thrive!
https://youtu.be/D2Hh2N0UJaQ
https://youtu.be/lEV5AFFcZ-s

Christer Ståbis 28 februari, 2020 - 00:39

Jag har två frågor. Här kommer den ena. Den andra ställer jag under lämpligt inlägg.
Jag undrar över en sak du sade nyss, i en kommentar sade du att en del människor kommer att vara i 3D ett tag och en del andra i 5D (om jag minns rätt, ta mig inte bokstavligt…).
Jag undrar då om de i 3D kan se de i 5D ? (Det har ju annars varit svårt för oss i 3D att se varelser i högre dimensioner.)

Charlotta 28 februari, 2020 - 10:43

Jag förmodar att de kan det, men jag vet inte med säkerhet.
/C

Christer Ståbis 28 februari, 2020 - 13:14

Okej. Tack för ditt svar. 🙂

Lisbeth 6 mars, 2020 - 11:03

Det har funnits människor med visioner länge! Denna film från 2012 belyser detta!
Som jag ser det är där en del tänkvärt som säkert kan utvecklas vidare!
Ett som är säkert är att utvecklingen måste styras kärleksfullt och med hjälp av inre visdom!
https://youtu.be/KphWsnhZ4Ag

Anna 22 maj, 2020 - 18:22

Kommer vi överleva denna ökade frekvens såsom det ser ut idag med 5G, tvångsvacc på väg in, med minskad möjlighet till ren mat och vatten samt inskränkningar i vår frihet. Känns onekligen svårt nu…

Charlotta 22 maj, 2020 - 22:01

Hej Anna! Ja, det är tuffa tider vi går igenom nu och det är mycket lätt att dras med i den domedagsstämning som förmedlas i många kanaler. Det är viktigt att påminna sig om att det vi ser utspela sig är resultatet av att en liten grupp individer har som sitt främsta mål att hålla mänskligheten i rädsla och kaos så att de kan genomföra sina planer. Dessa planer kommer inte att lyckas men det kommer under en tid att se ut som om de redan har genomförts. Sannolikt kommer resten av detta året att fortsätta på samma sätt med en ökning av det vi inte vill ha, det som skrämmer människor och det som skapar kaos i världen, men även om det är skrämmande och obehagligt så är detta bara tillfälligt. På sikt kommer de att förlora kampen och vi kommer äntligen att få ett rent, naturligt, rättvist och genuint samhälle och värld. Försök att låta bli att följa mainstream media och följ istället kanaler som förmedlar den sanna bilden av vad som händer. Generellt är det min uppfattning att Sverige inte kommer att vara ett land där dessa förändringar kommer att märkas mest, tvångsvaccinering kan jag inte se att Sverige kommer att införa, 5G finns till viss del i Stockholmsområdet och kommer kanske att hinna byggas ut lite till men inte i någon större utsträckning och mat- och vattenkvaliteten kan jag inte se kommer att påverkas under den närmsta tiden. Om du har möjlighet kan det vara ett alternativ att börja handla från en lokal Reko-ring där du köper maten direkt från producenten, om det skulle bli någon form av problem med livsmedelstillgången är det säkrare att ha direktkontakt med dem som föder upp och odlar maten.

Men mest av allt är det viktigt att försöka låta bli att vara rädd, att se förbi den skrämselpropaganda som mainsream media matar oss med och istället se spelet bakom och förstå hela bilden. Detta är ett av de största energiskiften i mänsklighetens historia och för att nå de högre frekvenserna behöver vi avslöja och rasera det mörka maktspel som pågått under mycket lång tid, de kommer inte att ge sig utan strid men de kommer att bli tvungna ge sig.
/C

Bibbi 11 juni, 2020 - 16:58

Hej Charlotta!
Vad är det som kommer göra att 5G inte kommer att byggas ut i någon större utsträckning?

Charlotta 11 juni, 2020 - 18:16

Hej Bibbi, välkommen hit! Vi kommer snart att få tillgång till mycket bättre teknik som kommer att göra 5G ointressant. Det finns en del information om det i det här inlägget.
/C

Bibbi 14 juni, 2020 - 15:21

Intressant! Hoppas det blir snart.

Lisbeth 22 maj, 2020 - 23:40

Tack för den fina vägledningen!
Jag förstår också vikten av att koncentrera mig på positiv förändring och att inte ta ut svårigheterna i förväg.
Igår kände jag mig extremt trött, och idag fick jag veta att att Världens största meditation hade genomförts Torsdagen 21/50 2020.
https://www.facebook.com/sionearth/videos/555477478728124/?v=555477478728124
Detta förklarar för mig varför det blev en så kraftig energipåverkan.
Synd att jag inte visste om att detta i förväg så att jag kunde deltagit.
Människor är sammankopplade energimässigt på ett sätt som är mäktigt.
Att detta kommer att vara en mycket utmanande tid för hela mänskligheten är för mig solklart.
Vi står inför ett oskrivet blad. Så det gäller att vara vakna och förnuftiga utan att låta sig skrämmas.
Nu gäller det att välja vad vi vill skapa och medverka energimässigt med det.
Jag håller med om att risken att bli tvingad till vaccinering i Sverige är liten.
Troligen kommer det snarare vara så liten tillgång så att de som önskar bli vaccinerade får stå i en lång kö.
Yttre tvång fungerar aldrig. Och det har folkhälsomyndigheterna förstått.
https://www.facebook.com/groups/LightGatheringsmedZoe/
Här genomförs ljusmeditation varje tisdag, som också är väldigt kraftfullt.

Charlotta 23 maj, 2020 - 11:21

Tack för dina kloka tankar Libeth. Den 21 maj var också en stor energiportal genom Kristi Himmelsfärd, Ascension Day på engelska, och dessa portaler ger ofta ett stort energipåslag som man kan känna från någon dag före till någon dag efter. Det var också nymåne igår så det var väldigt mycket energier i omlopp och förmodligen var det detta man ville utnyttja genom massmeditationen. Energier finns fortfarande tillgängliga och om du mediterar nu med intentionen att vara delaktig i det kollektiva eventet så kommer du att ge och få den upplevelsen.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI