Home Samhällsuppbyggnad Människovänliga städer

Människovänliga städer

by Charlotta

Med de högre frekvenser som sedan en tid kontinuerligt strömmar in från kosmos till Jorden kommer också en ny förståelse för hur människor påverkas av den miljö de befinner sig i. Viss kunskap finns redan på området, till exempel hur olika färger, ljud, ljus och dofter påverkar människans välbefinnande och också att det är viktigt med grönska, naturliga material och en känsla av välbehag och trygghet på platser där man tillbringar mycket tid.

Den nya förståelse som nu växer fram breddar perspektivet till att omfatta all form av samhällsbebyggelse och livsmiljöer från vägar, broar, parker, bostadshus, arbetsplatser, butikslokaler och kontorshus till industribyggnader, parkeringshus, lagerlokaler och offentliga inrättningar. Alla platser, både ute och inne, där människor tillbringar tid påverkar hur de mår, vad de tänker och hur de känner. Att inte ta hänsyn till det och använda det som en resurs är på samma gång både slösaktigt och snålt men framförallt väldigt olyckligt.

Perspektivet fördjupas också av den nya förståelsen och gör att aspekter av miljöns och byggnationernas påverkan på människor som tidigare inte varit känd nu får den uppmärksamhet de kräver. Stor del av existerande bebyggelse har en märkbart negativ effekt på människan genom att avskärma henne från naturen och istället skapa stress och ångest.

Inom en snar framtid kommer moderna städer att utformas på helt andra premisser och med helt andra värderingar som grund. Fokus kommer att ligga på alla aspekter av välmående och långsiktig hälsa för såväl människor som djur, natur och planeten, och ny bebyggelse kommer att integreras med naturen på ett sådant sätt att det inte längre finns några rent urbana miljöer.

Den kompetens som krävs för att göra dessa förändringar kommer galaktikerna att erbjuda mänskligheten via sin kunskap, sina erfarenheter och också viss relevant 5D-teknik. Övergången till en ny sorts bebyggelse kommer att ske gradvis genom att nya byggnader planeras och konstrueras efter de nya tankegångarna och befintliga byggnader uppgraderas och anpassas efterhand.

Förändringarna kommer att ske i allt från storstäder med en utpräglad urban miljö till små samhällen och ren landsbygd. Den nya byggtekniken och sättet att se på boendemiljö och levnadsmiljö kommer att påverka all bebyggelse oavsett vilken funktion den har och var den är geografiskt belägen. Detta nya sätt att bygga kommer inte heller att begränsas till Sverige eller Europa utan kommer att anammas i hela världen tack vare de många fördelarna.

Den nya byggtekniken omfattar även miljövänlig och resurssnål produktion i alla led, mer effektiv materialanvändning såväl som uppvärmning, energiförsörjning, vattenanvändning, ventilation, nedkylning och dränering. 5D-byggtekniken innebär också att utformningen av både utvändiga och invändiga miljöer blir mer fokuserade på att påminna om naturen, med mycket grönska, träd och blommor och naturliga rum och oaser för möten och umgänge.

Dessa förändringar kan tyckas skrämmande på grund av sin omfattning och den påverkan de kommer att ha på den miljö människor är så vana vid, men detta är något som är nödvändigt för både människornas, naturens, djurens och planetens hälsa och överlevnad och en process som kommer att pågå över lång tid. När väl ett antal hus och områden av den nya typen är uppförda kommer människor att känna intuitivt hur rätt det är och att det är så bebyggelse måste se ut och fungera och därför välkomna de fortsatta förändringarna.

Människan lever idag så långt från den natur som hon egentligen är en del av att det är omöjligt för henne att längre må riktigt bra. Naturen behöver vara en självklar del av varje människas liv eftersom människan är en del av naturen, endast så kan människan verkligen frodas över tid. Människan måste också respektera och värna naturen som den livsviktiga del av människans liv den är och börja leva tillsammans med naturen i harmoni.

All nödvändig information, teknik, ritningar, planbeskrivningar, bilder och beräkningar som krävs för att genomföra dessa förändringar kommer att publiceras kostnadsfritt på internet för alla berörda att ta del av under 2021. Galaktikerna kommer att finnas tillgängliga för att svara på frågor i samband med att den nya tekniken och de nya tankegångarna presenteras. De första byggnaderna med den nya tekniken kommer att stå klara 2022 i Sverige.

/Andliga guider kanaliserade av Charlotta

7 comments

Lisbeth 15 januari, 2020 - 13:13

Detta låter väldigt lovande! Det är hög tid att förändring sker!
En sak hoppas jag att det tas hänsyn till och det är ekonomin för den enskilde!
Dessa bostäder måste ju vara tillräckligt billiga att bo i så att det inte bara är eliten i samhället som har råd att bo där!
Många storstäder har ju redan i dag massor av svindyra lägenheter som står tomma och bara fungerar som investeringsobjekt för rika!
Jag har många gånger redan pekat på att en av de största problemen vår värld har, är det rådande ekonomiska systemet systematiskt flyttar pengar från vanligt folk till eliten. Ett systemfel som måste åtgärdas!

Charlotta 15 januari, 2020 - 13:30

Frekvenshöjningarna påverkar allt levande på vår jord, ingen människa kan värja sig i längden utan kommer att påverkas till ett högre medvetande. Du får ha lite tillit och tro på att det goda faktiskt kommer att segra. 🙂
/C

Lisbeth 15 januari, 2020 - 14:04

Varför jag pekar på svagheterna beror på att jag är helt övertygad om att de går att göra något åt!
Annars hade det ju bara varit slöseri med ord och meningar!
Tyvärr så har jag själv inte alltid de kunskaper eller resurser att göra något mer än att bara peka på vad som måste lösas!
Jag hoppas därmed att fler som har mer kunnskap och erfarenhet i frågan kan väckas till att jobba vidare på saken!
Något som jag också tror är viktigt är att dela med sig så mycket som möjligt av det man redan kan och förstår!
Här tycker jag att du och dina guider gör en fenomenal insatts! Tack för det!

Charlotta 15 januari, 2020 - 14:13

Tack Lisbeth, men du kan faktiskt göra något konkret, något som alla kan göra och som har mycket större effekt än vad man tror och det är att bidra med så mycket högfrekventa energier du kan till det kollektiva medvetandet. Vårt samhälle är uppbyggt kring att skrämma sina medborgare till lydnad och att träna dem i att stanna i rädsla genom att fokusera på problemen, riskerna och farorna, just för att vi inte ska bli autonoma varelser som kan tänka självständigt och nå ett högre medvetande.
/C

Hanna B 16 januari, 2020 - 09:20

Ja, som förr, tillbaka till det kloka men i ny tappning. Det finns ju ca 500.000 ödehus i Sverige. Intresset är stort att renovera, ta tillvara, återskapa som man gjorde så klokt förr. Men idag har vi bättre kunskaper om isolering, avlopp, vatten, uppvärmning etc. Ser man på gårdar och hus, byggda på slutet 1800-talet och början 1900-tal så ligger de ”där de skall ligga. Helt naturligt. Vänt åt rätt håll i vädersträcken. Vägarna följer naturen, menar nu grusvägarna som böljar sig. De känns så naturliga atr köra på. ”Ett med naturen” som det var och kommer att bli igen. Det som jag märker yngre inte kan komma ihåg, tänker på eller har kunskap om. Där jag bor märks detta landskap tydligt och det är vackert hur gårdar, hus, ladugårdar, sjöar och vägar hänger ihop ”helt naturligt”. Rogivande.
Det blir säkert bättre här fram på…. 😊

Charlotta 16 januari, 2020 - 10:46

Ja i många avseenden är 1900-talet ett sekel då mycket viktig kunskap inom olika omdråden glömdes bort, eller valdes bort för att människan trodde att hon nu visste bättre själv. Inte helt olikt ett barn som plötsligt tror att det kan allt och agerar därefter. Nu börjar vi inse att vi trots allt inte sitter inne med all nödvändig information och att en av dem som är klokare är just naturen.
/C

Lisbeth 16 februari, 2020 - 07:12

Detta som Hanna tar upp om ödehus tycker jag var en strålande ide att bygga vidare på!
Kanske det till och med det kunde vara ett sätt att skapa arbete och tak över huvudet för många hemlösa!
Idag tvingas ju många pga bostadsbristen bo på vandrarhem med hyror på ca 30 tusen kronor per månad som komunen betalar!
Tala om resursslöseri!!!
Tack Hanna för ditt goda omdöme! Du borde framföra dina fantastiskt fina ideer till makthavarna!!
Jag tror att många människor hellre hade renoverat hus med lite hjälp från kommunen,
än att sitta bakom datorn 8 timmar per dag i bostadskö!

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI