Home Samhällsuppbyggnad Så skapas en värld utan krig

Så skapas en värld utan krig

by Charlotta

Människan lever i dualitet och ett av de tydligaste exemplen på det är att människan i alla tider har önskat sig fred samtidigt som hon i alla tider har startat krig. Ett liv i dualitet innebär per definition att man lever med både det mörka och det ljusa, båda ytterligheterna finns representerade i allt som är på Jorden och är en del av upplevelsen av att vara här.

Så länge dualiteten är den dominerande energin kommer konflikter och krig att fortsätta. Detta är något man kan beklaga men inte ska fördöma eftersom det är en naturlig del av att leva i dualitet i tredje dimensionen, istället bör man acceptera att det beskriver historien men vara medveten om att det inte beskriver framtiden.

Jordens och mänsklighetens framtid finns inte i den tredje dimensionen utan i den femte. Jorden kommer fortfarande att vara en plats i dualitet men det femdimensionella medvetandet kommer att göra att dualiteten inte längre dominerar människornas tänkande och agerande. De högre frekvenserna gör det möjligt att se orsakerna till en potentiell konflikt och att välja ett annat förhållningssätt och ett annat agerande utan att känna sig missgynnad eller förminskad.

Långdragna konflikter som varit olösliga under decennier kommer plötsligt att finna sin lösning på ett sätt som gör att alla inblandade känner sig nöjda och inspirerade. Områden där krig regelbundet blossat upp under tusentals år kommer att finna fred och lugn och ha svårt att förstå vad det egentligen var de bråkade om i alla år.

Konflikter löses inte på slagfältet utan i människors medvetande. Nyckeln ligger inte i att rusta sin armé så att man är säker på att kunna vinna över alla som kan tänkas starta krig, utan i att rusta sitt medvetande så att man inte längre kommer på tanken att starta krig eller ens komma i konflikt. Krig löser inte problem, krig skapar problem.

Så länge man befinner sig i de tredimensionella energierna låter detta som en omöjlighet, man behöver inte gå längre än till sig själv och tänka på senaste gången man blev arg på någon eller sårad av någon och kände det instinktiva behovet av att ge igen. Att föreställa sig att krig som handlar om ekonomi, landsgränser och religion skulle kunna undvikas när man själv inte kan undvika konflikter med sina närmaste verkar inte rimligt.

Det femdimensionella medvetandet arbetar utifrån helt andra premisser som gör att det som tidigare kändes omöjligt inte bara blir möjligt utan det mest naturliga. Där det tredimensionella medvetandet tänker ”Jag ska hämnas!” eller ”Det är min rätt!” uppfattar det femdimensionella medvetandet inte ens konflikten utan ser istället en möjlighet att göra gott.

En värld utan krig skapas därför inte genom regimskifte i krigsdrabbade stater eller genom strategiska beslut av personer med global makt, utan av att mänskligheten som kollektiv ökar sin medvetenhet och därigenom höjer sin frekvens. För att kollektivets frekvens ska höjas krävs det att varje enskild människa höjer sin frekvens, eller i alla fall att den stora majoriteten höjer den tillräckligt mycket för att dra med sig resten.

Världsfred är alltså inte någon annans uppgift utan allas vår uppgift. Den tiden när folket kunde vända blicken mot sin ledare och förvänta sig att han löste situationen är över och den verkliga makten ligger nu hos folket. Varken folket eller ledarna har insett detta än, men det kommer de snart att göra.

En värld utan krig är vårt gemensamma ansvar och har sitt ursprung i våra tankar och vårt agerande. I varje situation har vi möjlighet att välja en tanke, ett ord eller en handling som antingen höjer vår frekvens eller sänker den, och hur vi väljer bidrar antingen till mer krig eller mindre krig.

/Andliga guider kanaliserade av Charlotta

7 comments

Lisbeth 16 januari, 2020 - 16:50

Var kommer hat och hämd ifrån? Jag tror att det underlättar om man förstår detta!
Själv har jag alltid betraktat hat, hämd och avundsjuka som meningslösa och ej konstruktiva känslor.
Varför har jag inte plågats av detta i nuvarande liv, vad jag själv kan minnas?
Har jag varit mer förskonad och bortskämd än andra eller vad beror detta på?
Kort och gott varför hatar och hämnas människor? Varför är folk avunsjuka istället för att själv försöka skapa eller skaffa det de vill ha?
Om människor verkligen såg varandra så borde ju hat, hämd och avundsjuka inte vara möjligt!
Charlotta kan du resonera vidare på detta?

Charlotta 16 januari, 2020 - 17:50

Hat och hämnd är egots uttryck som i grunden handlar om att hålla kroppen vid liv, människor hatar och hämnas för att de tror att det ger dem själv bättre möjligheter i livet. Jag kan inte svara på varför du inte har upplevt känslor av hat och hämnd i detta livet, kanske föddes du in i det här livet med högre frekvenser än genomsnittet och har därför ett längre avstånd till den typen av känslor, men det är bara en gissning. Det stämmer att hat, hämnd och avundsjuka inte skulle vara möjligt om människor verkligen såg varandra för vad de är, och det är precis dit vi är på väg.
/C

Gechen 23 mars, 2020 - 17:42

Hat och hämnd kan dyka upp när man upplever svårigheter i livet, så som kränkningar, utestängning, negligering. Om man inte blir sedd och kanske inte heller har en stark andlig förbindelse eller den inte är tillräcklig stark så skapas det negativa känslor i frustration över att inte förstå varför man blir behandlat utan respekt eller rättvisa. Detta kan hända tom en person som är högfrekvent från början men som inte har blivit sedd som det som barn. Från den upplevelse får man svårigheter att hålla undan svåra emotionella reaktioner såsom sorg , förvirring och frustration. Därmed störs de högre frekvenserna och låga frekvenser börjar hota den andliga konstitutionen. Om man upplever orätt och kränkning, kanske tom efter att man gjort sitt bästa och gett allt, kommer man in i ett chock tillstånd och att processa det hela kan ta olika tid beroende på resurser och förutsättningar annars. Bara den som har mycket stark andlig koppling klarar sig genom det , med en bredare mänsklig erfarenhet än många super-andliga, som , ja, kan upplevas lite ”bortskämda”, om man nu kan kalla det det.
De som inte har tillräcklig stark koppling till sitt andliga jag eller Gud, kommer fara illa av hat och hämnd då de fogar sig efter det. . Illa far man i vilket fall, men lärdomen är stor för de som kan balansera det och inte ta ut någon hämnd fastän frestelsen är stor. Att inte ge sitt hat rätt fastän det river. Man blir en mycket mer komlex människa, som kan spela på fler strängar och förstå människor djupare och bredare efteråt. Man blir alltså klokare och med djupare empati än många som inte har erfarenhet av hat och hämndkänslor. Fast risken att bli missförstådd på nytt är stor, då man inte ser lika attraktiv ut längre efter många svåra år av lidande. De flesta människor dömer ju efter ytan tyvärr. Därför ska man aldrig döma efter hur någon ser ut för stunden, utan alltid ta sig tid att titta ordentlig på alla och känna efter i hjärtat!
Hoppas detta förklarade!
Gechen

Lisbeth 23 mars, 2020 - 18:21

Hjärtligt tack Gechen för ditt kloka och mycket väl förklarande inlägg!

Gechen 23 mars, 2020 - 18:47

Tack hjärtat! (det finns inga emoji här hos mig : )

Lisbeth 16 januari, 2020 - 19:23

Kan jag tolka det så? Om människor inte förstår och erfar att vi alla har samma ursprung, så tror vi att vi är varandras fiende?
Är det upplevelsen av separation som förleder människor att tro att vi strävar mot varandras motsatser?
Är det därför en del människor försöker kontrollera andra?
Eller är vi bara bekväma och söker enkla kortsiktiga lösningar?
Eller är det bara snäva perspektiv och okunskap?

Kanske har många människor inte haft möjlighet att göra sig hörda och därför drunknat i vanmakt?

Charlotta 16 januari, 2020 - 19:36

Bara för att människor inte förstår att vi har samma ursprung behöver de inte tro att de är varandras fiender, kunskap är inte detsamma som frekvenshöjd. Man kan vara fullständigt okunnig om allt som har med den esoteriska världen att göra och ändå mest högfrekvent av alla. Ja, det är separationen som är grunden till motsättningarna eftersom det är den som är orsaken till egots existens. Allt det du räknar upp är effekter av separation, dualitet och tredimensionella frekvenser.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI