Home Charlotta Vad tror du på?

Vad tror du på?

by Charlotta

Vad ska man då tro på? Vem ska man tro på? Min erfarenhet är att det inte spelar så stor roll vad man tror på utan det viktiga är att man tror på något.

Om man väljer att tillhöra någon av världsreligionerna, en nästan okänd lokal exotisk religion eller en nyandlig rörelse eller om väljer att ha en alldeles egen tro som bara du vet om har alltså ingen större betydelse. Mer än möjligtvis om man har intresse av att träffa och umgås med andra människor med samma tro.

Mycket pekar på att människor som tror på något mår bättre och har lättare att hantera motgångar. Livet blir lite enklare och mindre ensamt om man tror att det finns en kraft som vill en väl och som är större än en själv, något som ger livet och saker och ting en mening och ett sammanhang.

Jag tror att det finns en gudomlig Källa, kalla den Naturen, Livet eller Universum det spelar ingen roll, som är ursprunget till allt liv, och att alla olika religioners gudar är olika tolkningar av denna Källa. Jag tror att vi alla är odödliga själar som har valt att födas i en kropp och leva ett jordeliv just nu, att vi är själar som har en kropp, inte att vi är kroppar som har en själ.

Våra jordeliv är själens sätt att lära och växa genom de svårigheter och utmaningar vi möter här. Själens mål är att utvecklas och jordeliven är verktygen, hur svårt livet än är så löper själen ingen risk, för även om kroppen skulle gå under i processen så lever själen alltid vidare och har möjligheten att återvända hem till sitt ursprung för att längre fram försöka igen i en ny kropp.

Det som händer i livet är inte förutbestämt, men huvuddragen av vilka problem och utmaningar vi ska möta har själen själv bestämt för att ha möjlighet att få uppleva de saker den behöver uppleva för att kunna göra de önskade erfarenheterna.

Själen håller sig till stor del inom samma själsgrupp, det innebär att av de människor vi har nära oss i detta livet har vi sannolikt haft många tidigare liv tillsammans med de flesta, fast i andra konstellationer. Det kan också innebära att speciellt komplicerade relationer är så komplicerade för att man har mycket själshistoria tillsammans, inte bara i detta livet utan i många tidigare liv.

När detta jordelivet är över återgår vi till att vara de själsliga energivarelser vi i grund och botten är och kommer hem igen till det som är vårt verkliga hem, hem till Källan, till vårt ursprung till kärleksenergin. Väl där utvärderar vi hur livet gick, hur vi hanterade och löste våra uppgifter, vad som gick bra och mindre bra och vad vi vill uppleva i vårt nästa liv. Allt utan något annat dömande än vårt eget.

Har det senaste livet varit svårt och jobbigt så väljer själen kanske ett enklare liv nästa gång och tvärtom. Desto mer erfarenhet själen har desto svårare utmaningar tar den på sig. Det betyder att hur svårt ditt liv än är så har din egen själ tilltro till att du ska klara av det. Och vad mer är, Livet/Universum/Naturen/Källan vill att du ska lyckas på allra bästa sätt.

Själen planerar inte sitt jordeliv för att misslyckas eller för att det ska bli bedrövligt, utan för att det ska vara en utvecklande blandning av lädomar och nöje. För även om vi är här för att växa och utvecklas så är vi också här eftersom att leva ett jordeliv är höjden av nöje för själen, eller rättare sagt kan vara, om vi i vår mänskliga form tillåter det.

Själen vill ha kul, så låt den!

/Charlotta

4 comments

Magge 7 juli, 2016 - 04:43

Jag önskar att jag kunde tro som du, men med den logik som jag behärskar är det näst intill omöjligt att tro att döda flyter omkring som själar och utvärderar sina liv. Ta bara en sådan enkel sak som våra sinnen. Den som inga ögon har kan inte se. Så en själ utan kropp kan omöjligt se, det hör ju liksom kroppen till. Och det är synapserna i hjärnan som gör att vi kan tänka och minnas saker. I en Alzheimer-patient dör synapserna och funktioner såsom minne och att föra logiska resonemang försvinner således. Om hela hjärnan är död. Hur ska då själen kunna ”tänka”?

Och sedan var det detta med att välja sitt nästa liv. Vem skulle välja att bli ett krigsoffer i Syrien ? Eller den flicka som föds med ett hjärtfel och sedan dör vid ett års ålder?

Nej, jag är ledsen. Jag önskar att jag kunde tro som du, det låter som en väldigt fin tro. I min värld känns det dock ytterst osannolikt att det skulle kunna vara så som du beskriver det. Tyvärr.

Charlotta 7 juli, 2016 - 10:02

Hej Magge! Tro är något som är väldigt personligt och som också måste får vara det, det som inte stämmer överens med ens egen inre övertygelse ska man inte lägga energi på att försöka ta till sig. Att vara sann mot sig själv är alltid det viktigaste. Med det sagt så ska du veta att jag är en extremt analytisk person, jag är civilingenjör, har utöver det läst kärnfysik och atomfysik och alltid testat mycket högt på logikdelen på personlighetstester och på alla iq-tester. Om något så brukar jag i vissa sammanhang få höra att jag förlitar mig för mycket på min hjärna, på logik, rationellt tänkande och analys, och inte lyssnar tillräckligt mycket på kroppen och själen, och jag skulle inte ha några problem att besvara samtliga dina frågor utifrån min egen livssyn. Nu kommer jag dock inte att göra det här eftersom det inte är min avsikt att försöka övertyga dig, det jag vill säga är att tro och logik inte behöver vara motsatser, de kan gå hand i hand. Många av världens främsta vetenskapsmän är också djupt troende och övertygade om själens odödlighet. Att vi i vår mänskliga form inte kan förstå något är inte det samma som att det inte existerar. 😉
/C

Magge 8 juli, 2016 - 07:53

Tack, det var ett bra svar. 🙂 Jag vet att många vetenskapsmän och smartingar är troende och det ifrågasätter jag inte. Grejen är att jag Vill tro, men min hjärna sätter krokben för mig när jag börjar analysera ”detaljer” och försöka ”förstå”. Så jag kommer aldrig någon vart med min tro. Om någon frågar vad jag tror på brukar jag säga att jag inte vet.

Charlotta 8 juli, 2016 - 09:11

Att säga att du inte vet är också ett bra svar, för det lämnar utrymme över för dig att utforska vidare och se vad du hittar. Har du en vilja att tro och en känsla av att du dras åt ett visst håll, trots att du ännu inte känner dig helt bekväm med det, så fortsätt att snegla ditåt. En vacker dag faller förmodligen bitarna på plats. 🙂
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI