Våga vara äkta

by Charlotta

Finns det någon som är bättre än du på att vara du? Finns det någon annan som är precis likadan som du? Är det rimligt att tänka sig att du är unik i denna världen? Att du har förutsättningar, erfarenheter, talanger och en kombination av förmågor som bara du har?

Om inte du är dig själv till fullo, vem ska då vara det? Och vem ska du vara istället? Som bekant är ju alla andra redan upptagna.

En återkommande fråga i allt från dejtingsammahang till hur man skaffar nya vänner och när man ska på jobbintervju är hur man ska vara för att lyckas, och ett lika återkommande svar är att man ska vara sig själv. Det är inga nyheter och ändå är det så svårt att genomföra och så få som till fullo vågar.

Världen är full av människor som försöker vara någon annan än den de är, som försöker passa in i det sammanhang de hoppas få tillhöra, som försöker motsvara upplevda förväntningar eller som gör sitt yttersta för att matcha och helst överträffa en tänkt mall av hur man ska vara.

Men sanningen är att man vinner inte många poäng på att spela spel och sätta upp fasader, i alla fall inte i långa loppet. Det som verkligen berör andra människor, som får dem intresserade och engagerade och som fängslar dem och får dem att vilja veta mer är äkthet.

När man i mötet med en annan människa känner att det som sägs och görs kommer från djupet av det innersta i den personen, att det inte finns några kulisser eller falluckor utan att varenda ord, tanke och känsla bottnar hela vägen ända ner i personens genuina syn på livet, sig själv och sin omgivning.

Det betyder inte att man i varje samtal behöver blotta sin själ, men det betyder att man i alla lägen talar och agerar sin sanning, även de gånger det är obekvämt eller opraktiskt, och att man ger sig själv i varje möte.

Det betyder också att man kan skapa förståelse, samhörighet och band till människor på en helt annan nivå och av en helt annan karaktär än vad som är möjligt om man försöker förställa till någon annan än den man är, även om det bara rör sig om mindre, till synes obetydliga försköningar. Det är inte påklistrad perfektion som skapar intresse utan ärliga skavanker.

Våga vara äkta och genuin och använd alla de kvaliteter du har inom dig så behöver du aldrig se dig över axeln eller oroa dig för att bli påkommen eller avslöjad, utan kan stå trygg och stadig i vetskapen att den du är, är den du är, alltid och för alla.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI