Home Uppstigna Mästare Religionsöverskridande mästare

Religionsöverskridande mästare

by Charlotta

Det finns uppstigna mästare från alla religioner och alla trosinriktningar. Även om de uppstigna mästarna levde enligt en viss religion, och kanske också förespråkade den, medan de var inkarnerade som människor på Jorden, är de inte längre knutna till någon religion. De läror som de tidigare bekände sin tro till är inte relevanta i den dimension de nu befinner sig eftersom de där har tillgång till sanningen. I motsats till vad många människor tror finns det bara en himmel och den är gemensam för alla oavsett vilken religion man tillhörde, vad man trodde på eller vad man inte trodde på som människa.

I andevärlden finns ingen religion, religion är ett mänskligt påfund som egentligen har väldigt lite att göra med tro och mycket mer att göra med att kontrollera folk, land och pengar. En människa behöver inte vara religiös för att vara troende, religionen är strukturen runt tron och inte själva tron.

Tro är individens privata relation till gudomligheten och den kan var och en utöva på det sätt som känns mest rätt, utan att någon annan bestämmer hur det ska göras eller vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. En tro blir inte bättre eller mer värd för att den utövas enligt en viss regelbok eller för att den har en betydelsefull företrädare, allt det är helt oväsentligt för kontakten med Gud. Alla människor har precis samma möjligheter till en egen och direkt kontakt med Gud utan inblandning av någon annan. Det är exakt samma Gud som alla människor ber till, oavsett vilket namn de har på sin gud, oavsett hur många gudar de tillber och oavsett vad de anser vara heligt.

Generellt gör religioner betydligt mer skada än nytta och väldigt mycket lidande genom historien har orsakats just av religiösa idéer och hur dessa har påtvingats människor. Många av de mästare som under sina jordeliv var involverade i en organiserad religion beklagar idag de negativa effekter dessa läror har haft, och fortfarande har, på människor och tar avstånd från dem. Det betyder inte att de tar avstånd från tron på en högre makt utan från dogmerna och doktrinerna som skapats av människan kring tron.

De uppstigna mästarna arbetar sida vid sida med samma målsättning för mänskligheten oavsett vilken religion de tillhörde som människor. Deras arbete nu består till stor del av att avprogrammera människorna från de skadliga effekterna av religiös programmering som olika religioner utsatt dem för under tusentals år. Deras gemensamma mål är att få människan att komma ihåg vad hon egentligen är och vem hon egentligen är, att alla människor är skapade ur ren kärlek och att hela mänskligheten är Guds son.

Målet med arbetet är också att människorna ska inse att det inte behövs några regler, någon struktur, något prästerskap eller några speciella andaktshus för att ha en genuin och komplett relation till den gudomlighet som är alltings ursprung. Att tillhöra en religiös församling gör inte att man kommer närmre Gud, att skänka pengar till kyrkan gör inte att man kommer närmre Gud och att dö i Guds namn gör inte att man kommer närmre Gud.

Tvärtom blir relationen i allmänhet mycket bättre när människan är fri att följa sin egen intuition eftersom det är i intuitionen vägen till Gud finns. De religiösa strukturerna är konstruerade former som kan upplevas som trygga och tröstande men som inte leder till Gud. Människan behöver ingenting utifrån för att komma nära Gud, det finns ett naturligt, inre band mellan Gud och människan, far och son, som ingenting världsligt någonsin kan bryta eller skada. Människans relation till Gud förblir intakt från det att hon skapades trots alla religiösa hot om motsatsen. Gud är inte besviken på människan och Gud dömer inte människan för människan har inte gjort något fel och är inte i onåd. Gud älskar alltid alla människor villkorslöst.

Det är detta budskap de uppstigna mästarna vill förmedla till människan genom den vägledning de ger. De uppstigna mästarna hjälper människorna att minnas vilka de egentligen är och att de alltid är lika älskade oavsett hur de lever eller vilka misstag de anser sig ha gjort. Det går inte att misslyckas som människa, alla erfarenheter själen gör som människa leder framåt genom utveckling till större visdom och inkarnationscykelns slutmål, vilket är själens uppstigning.

/Andliga guider kanaliserade av Charlotta

Powered by Calculate Your BMI