Home Uppstigna Mästare Vad är en uppstigen mästare?

Vad är en uppstigen mästare?

by Charlotta

Inom den esoteriska världen nämns ofta uppstigna mästare i samband med att man pratar om guider och vägledning. De uppstigna mästarna är en av de grupper med individer som vägleder människor som är inkarnerade på jorden, det vill säga människor som för närvarande lever ett liv här på jorden.

Precis som andra andliga guider befinner sig de uppstigna mästarna i en högre dimension än vad människorna gör och har därmed tillgång till mycket mer information om både det som sker på jorden och det som sker i andra dimensioner. De uppstigna mästarnas kunskap begränsas inte heller till nutid utan de har även tillgång till all historisk information och all framtida information.

Uppstigna mästare är djupt insatta i varje människas eviga själ såväl som i vad själen har planerat för det innevarande livet och vilken vägledning den behöver för att ha en chans att nå sina mål. De uppstigna mästarna tillhör de guider som är mest aktiva och ingående deltar i själens planeringarbete som föregår varje jordeliv.

Alla människor har en uppstigen mästare som en av sina huvudguider. En huvudguide är en vägledare som finns med själen under hela den aktuella inkarnationen, från det att själen tar sin plats i kroppen tills det att den lämnar den och återvänder till en högre dimension. Huvudguiderna är därmed de guider som känner människorna allra bäst, i vissa avseenden bättre än vad människorna själva gör eftersom guiderna inte begränsas av det trånga perspektiv som en inkarnation innebär.

Uppstigna mästare jämställs ibland med änglar, speciellt ärkeänglar, men detta överensstämmer inte med hur det egentligen förhåller sig. De uppstigna mästarna befinner sig i en högre dimension än vad ärkeänglarna gör, men den största och viktigaste skillnaden är att alla uppstigna mästare har varit inkarnerade på jorden och levt som människor innan de blev uppstigna, medan ärkeänglar aldrig har inkarnerat utan lever hela livet i icke-fysisk form i högre dimensioner.

Därför har de uppstigna mästarna en djupare förståelse för vad det innebär att vara människa, de svårigheter det medför att leva i separation, de fysiska och känslomässiga påfrestningarna och de praktiska detaljerna av att ha en kropp, men också för glädjeämnena och den fysiska njutning som finns på jorden. Detta gör att de har utomordentligt goda förutsättningar för att vägleda människor med både kärlek och förståelse.

I mänskliga ögon är uppstigna mästare människor som genom att under sin livstid tjäna mänskligheten, djuren, naturen och planeten på ett så genomgripande sätt att de gjort stora avtryck i mänsklighetens utveckling är att betrakta som mästare i levnadskonst. Dessutom har de, under sina inkarnationer, kommit till så stor insikt att de har nått upplysning och därmed kunnat stiga upp från inkarnationens begränsningar. Det är också detta som skiljer uppstigna mästare från mänskliga själar som befinner sig mellan två inkarnationer.

När mästarna en gång väl är uppstigna kan de sedan själva välja om de vill stanna kvar i icke-fysisk form eller om de vill inkarnera. Skulle de välja att inkarnera, vilket sker regelbundet, gör de det utan att förlora vetskapen om vilka de är och tillgången till all den kunskap och information de har som uppstigna. De kommer alltså inte att inkarnera i separation som människor gör.

Att de uppstigna mästarna inkarnerar regelbundet påverkar inte deras förmåga att vara guider. Eftersom vi lever i ett multidimensionellt universum där tiden inte är linjär är det fullt möjligt att befinna sig på flera ställen samtidigt, det är bara i Jordens 3D-värld som tiden är linjär och som händelser upplevs följa på varandra istället för att hända samtidigt.

När man inkarnerar är det inte hela själen som går ner till Jorden, i själva verket är det bara en liten del av själen som får plats i den fysiska kroppen och resten stannar kvar i de högre dimensionerna. Detta gäller också för mänskliga själar och när man pratar om sitt högre jag är det den delen av själen som inte inkarnerat ner i kroppen man refererar till, det vill säga den del som fortfarande är kvar hos Källan och som vet vad den är och var den kommer ifrån. Det innebär att den delen av själen som är kvar hos Källan kan vägleda den delen av själen som har inkarnerat och därmed fungera som guide åt sig själv.

De uppstigna mästarna kan leva egna inkarnerade liv som människor och samtidigt vara guider till många andra människor. Varje uppstigen mästare är inte guide åt endast en människa utan ett mycket stort antal människor parallellt. Detta hindrar dem dock inte från att alltid vara närvarande i människornas liv och tillgängliga där de behövs.

/Andliga guider kanaliserade av Charlotta

2 comments

Ann-Sofi 13 januari, 2020 - 14:06

Tack för ett intressant inlägg, som känns nytt för mig. Hur vet jag då när min huvudguide vägleder mig?

Charlotta 13 januari, 2020 - 16:18

Du har ett helt team med huvudguider, förmodligen ungefär fem stycken, och de vägleder dig allihop vid olika tillfällen. Vägledningen sker i princip dagligen och mycket oftare när de vet att du uppmärksammar deras ansträngningar. Att lära sig lyssna till vägledning och förstå vad som är vägledning är en process som för de flesta kräver en del tålamod, jag har skrivit en del om det här.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI