Home Våra vänner djuren Utrotade djur och växter kan komma tillbaka

Utrotade djur och växter kan komma tillbaka

by Charlotta

Ordet utrotning för tankarna till något som någon med makt gör mot någon utan makt, oftast används det i samband med att en djurart minskar dramatiskt i antal eller helt försvinner. Ordet speglar dock inte alls vad det i själva verket är som vanligtvis händer när djurarter upphör att existera på Jorden. Av den anledningen vore det önskvärt att ordet slutade användas som en generell benämning för när arter minskar och försvinner och bara användas i situationer där verklig, medveten utrotning äger rum. En mer korrekt benämning är att vissa arter väljer att tillfälligt eller permanent sluta inkarnera på Jorden för att istället börja inkarnera på en annan planet.

Djuren är intelligenta, besjälade varelser precis som människan och deras liv på Jorden är inte en slump. Djuren och människan är båda en del av skapelsen och en del av skapelsen kan inte utrota en annan del. Djuren har alla valt att komma hit, att fylla en uppgift här och att liv efter liv återfödas som samma djurart på Jorden. Detta upprepas under lång tid och i samråd med alla individer av samma art såväl som med andra djurarter, naturen, planeten och människan tills det fattas ett gemensamt beslut om att inkarnationerna ska upphöra. Beslutet om en art ska lämna Jorden görs inte i inkarnerat tillstånd utan på själsnivå.

Det stämmer att beslutet påverkas av hur djurens livsmiljö ser ut på Jorden men det är långt ifrån den enda orsaken. Vissa arter har skrivit själsliga kontrakt för att leva en viss period på Jorden och därefter väntar något annat. Vissa försvinner för alltid medan andra planerar att komma tillbaka längre fram. Det förekommer också att människan tror att hon upptäcker helt nya arter. I modern tid är dessa arter nya och tidigare okända men i själva verket är det djur som har funnits på Jorden långt tillbaka men levt på andra planeter under en period och nu börjat inkarnera här igen.

Detta sker genom en överenskommelse mellan den återvändande arten, övriga djur på Jorden, naturen, planeten och människan. I denna överenskommelse bestäms också hur den återvändande arten ska introduceras till Jorden igen, vilken lämplig art som ska bära och föda fram den återvändande arten och vilka individer som vill ta på sig den uppgiften. Vid en återvändande arts återkomst föds de första individerna av en annan, biologiskt närbesläktad art. Antalet födslar via en närbesläktad art bestäms på ett sådant sätt att resultatet ger tillräckligt många individer med tillräckligt stor genetisk spridning för att en livskraftig stam ska kunna bildas.

Alla djurarter har sin egen själsplan att följa, sina egna cykler att leva och sina egna uppgifter att fylla, allt i samråd med andra djur, människan, planeten, guider och skaparenergier. Djurens främsta uppgift på Jorden är att finnas till på olika sätt för människan, som en källa till glädje, som sällskap och som läromästare men också som en resurs för föda och kläder. Genom att förstöra djurens naturliga livsmiljö genom skövling, nedskräpning eller förgiftning kan människan få djuren att planeten men hon kan aldrig få en art att upphöra att existera. I motsats till rådande övertygelse behövs inget biologiskt, genetiskt material för att återskapa en utdöd art, det enda som krävs är korrekta energimässiga instruktioner och det kan djurets själ ta med sig ner i inkarnationen.

Djuren har möjlighet att sluta inkarnera på en planet och börja inkarnera på en annan planet i olika perioder beroende på planering och rådande omständigheter. Denna möjlighet begränsas dock till viss del av att det finns grundläggande kosmiska regler för vilka djur som kan och får existera på en planet under olika faser i planetens utveckling. Alla djur passar inte in under alla eror, vilket är anledningen till att det inte plötlsigt kommer att dyka upp till exempel dinosaurier eller mammutar på Jorden även om det egentligen skulle vara praktiskt möjligt.

Motsvarande förhållanden gäller för växter, de har sina egna själsplaner, sina egna livscykler och sina egna uppgifter och de måste också förhålla sig till människans utvecklingsfas. Den stora skillnaden är att växterna aldrig inkarnerar på andra planeter, istället kan de inkarnera som olika växtarter efterhand som arterna kommer och går på planeten. Växtsjälarna på Jorden är därmed desamma sedan växternas liv började men inkarnationsformen förändras över tiden. Mellan djuren, växterna, planeten och människan finns ingående överenskommelser och djup förståelse så att allas gemensamma val kan tillgodose människans behov.

/Buddha kanaliserad av Charlotta

18 comments

Maria 9 februari, 2020 - 23:38

Jag har följt din sida flera år.
Dock tycker jag att det har spårat ur –
förnekande av klimatkris och nu detta om utrotning av djur.
Att vi människor inte skulle ha något med utrotningen att göra??

Jag har läst många av dina texter tidigare år, nog alla under vissa år. Och väldigt många har gett mig väldigt mycket. Men tyvärr har du ordentligt ändrat inriktning i dina inlägg och.
Lycka till framöver

Charlotta 10 februari, 2020 - 09:46

Hej Maria! Det stämmer att bloggen har ändrat inriktning, du kan läsa mer om bakgrunden till det här. Jag förstår att förändringen, beroende på det egna utgångsläget, kan uppfattas som att bloggen har ”spårat ur”. Jag respekterar också ditt val att följa din egen övertygelse och tackar för den tid du läst bloggen.
/C

Lisbeth 10 februari, 2020 - 15:34

Jag menar att människan har ett oerhört stort ansvar på jorden! Helt klart påverkar var och en av oss allt på gott och ont!
Livet är ett oerhört komplext system som vi människor har misskött!! Högmod går som bekant före fall!
Förr eller senare möter vi alla oss själva i dörren!
Mycket av problemen har vi ställt till av rent oförstånd! Men skadan i naturen blir lika stor oavsett bakomliggande orsak!
Som jag känner det så måste vi alla jobba med förbättringar och reparation av både kropp och själ!
Respekten för livet måste återtas! Det går inte att äta pengar eller ego!
För mig är själen evig! Men glöm inte bort att kroppen är själens tempel och allt levande på jorden är lika viktigt!
Alla måste bidra så mycket som var och en har förmåga till! Och kom ihåg att teknikutveckling inte kan ersätta livet!
Karin Boye går så långt att hon i sina böcker kallar forskare för fuskare! Ganska tänkvärt tycker jag!

Charlotta 10 februari, 2020 - 15:40

Tack för att du beskriver din upplevelse.
/C

Annica 11 februari, 2020 - 01:36

Fortsatt varmt tack för dina texter Charlotta.🙏❤️❤️❤️
Det är både svårt och vackert på samma gång att vakna upp till en annan värld där man ser på ett
nytt sätt med själens och hjärtats ögon istället för med hjärnan.
Det kan verka skrämmande för andra runtomkring att man byter till ett hjärtcentrerat sätt att tänka.
Jag märker det själv ibland i min omgivning.
Det skrämmer människor ibland att man ändrar perspektiv och ser världen med nya ögon.
Det vi sett med fysiska perspektiv blir något mer då man inser att allt är energi på olika sätt och i olika former.
Att vi ingår i en stor vis och meningsfull universell kärlek.
Det krävs mod att våga leva sin egen sanning.
Därför är du modig och stark som går din egen väg med guidning från en högre värld och delar med dig
av nya insikter.
De som sade att jorden var rund hade det inte heller helt lätt från början.
Jag vill bara önska dig gott på din andliga resa och tack för du delar nya insikter och andliga perspektiv här.
Det är det vi behöver göra mer för att skapa en ny jord.
Jag fortsätter läsa med glädje.
🙏❤️❤️❤️

Charlotta 11 februari, 2020 - 12:35

Varmt tack för ditt stöd Annica!❤️ Brytningstider är alltid svårt och denna förändring vi är mitt uppe i är av den mer avancerade modellen, det kommer inte att bli lätt men det kommer att bli bra. Alla människor kommer dock inte att acceptera förändringarna under detta livet utan behöver leva klart det här livet i det gamla paradigmet och sedan komma in i den nya tiden med en ny kropp med bättre förutsättningar att hantera det nya. Alla har sin egen väg att gå i sin egen takt och på många sätt kommer det säkert att vara lika svårt att vara en av de sista att ta steget som en av de första att göra det. Tack för att du läser!❤️
/C

Lisbeth 11 februari, 2020 - 07:42

För mig måste kärlek och tanke leva i symbios!
Som jag ser det så har de flesta problem startats på grund av både tanklöshet, hjärtlöshet och och brist på förståelse.
Om man inte har upplevt ett problem själv så kan det många gånger vara svårt att helt förstå vad lösningarna består av!
Om man inte hör så får man känna! Ett ordspråk som är väl beskriver var vi befinner oss just nu!
De flesta problem löses bäst med inlevelse och förståelse!
Men jag tycker att vi människor måste våga se problemen och framför allt varandras perspektiv!
Allt levande måste finna vägledning i sitt hjärta!
Hämta näring till att vara helt sann emot sig själv, och sedan med hjälp av sina tankar omsätta den vägledda teorin i handling!
Genvägar är ofta lockande men brukar ofta ha mycket mörker med på köpet!
Kvalitet borde istället vara honnörsordet!
Hur man öppnar sitt hjärta måste därför vara huvudnyckeln! Men efter det finns det många hjärtan att dela ut nycklar till!

Charlotta 11 februari, 2020 - 12:43

Jag håller helt med dig om att alla svaren finns i hjärtats väg. Den transformerande frekvenshöjning som mänskligheten nu går igenom är just från intelligensens paradigm till kärlekens paradig, från att låta hjärnan styra till att låta hjärtat styra.
/C

Lisbeth 16 februari, 2020 - 08:29

Alltså visheten i hjärtat styrande och hjärnan verkställande i livet!
Har jag uppfattat detta rätt?

Charlotta 16 februari, 2020 - 11:10

Jag vet inte om det är riktigt rätt att säga att hjärnan är verkställande, så skulle jag nog inte uttrycka det. Hjärnan har stor kapacitet inom många områden men besluten är hjärtat bättre på att ta eftersom det är genom hjärtat vi står i kontakt med själens visdom. Här är ett inlägg som förklarar lite mer.
/C

Lisbeth 16 februari, 2020 - 11:24

Jag menade inte att hjärnan tar besluten för, det visar ju forskningen redan idag att besluten görs redan före medvetandet vet om vad det undermedvetna har beslutat.Det blir därför väldigt viktigt att lyssna innåt!
Det jag menade var att efter beslutet är taget så lägger man upp planer och ideer för att förverkliga beslutet.
Alltså att man förankrar och förverkligar beslutet med sitt tänkande och handlande.

Charlotta 16 februari, 2020 - 11:30

Ja det stämmer säkert, också att man innan beslutet använder hjärnan för att strukturera och analysera information, den delen tror jag inte man kommer ifrån även om man sedan inte använder sig av resultatet utan låter hjärtat bestämma.
/C

Lisbeth 16 februari, 2020 - 11:47

Jag trodde att att det undermedvetna framför allt styrdes av hjärtat hos oss alla.
Kan du utveckla detta lite mer?
Hjärtat för övrigt hela kroppen har ju ett komplext nervsystem!
Som jag ser det så måste det förekomma en kommunikation för att avstämma med hjärtats ledning hela tiden!

Charlotta 16 februari, 2020 - 11:51

Det undermedvetna är ett psykologiskt begrepp som jag i nuläget inte är helt säker på om och i så fall var det hör hemma i den esoteriska världen, en del likställer det med själen medan andra menar att det är ett fysiologiskt fenomen. Personligen föredrar jag därför att inte använda det.
/C

Lisbeth 16 februari, 2020 - 12:04

Tack för ditt svar!
Ja det händer ibland att det kan vara så att ord och begrepp kan missförstås, just för att man har olika definitioner och förståelse för olika ord och begrepp.
Jag vill tacka dig för att du har stor förmåga att bena ut begreppen och vara tydlig och hjälpsam!
För egen del har jag märkt att det har hänt ibland i livet, att trots att man tror att man har varit jätte tydlig så upptäcker man att människor kan ha tolkat alltsammans på ett helt annat sätt än som var den ursprungliga tanken.

Charlotta 16 februari, 2020 - 12:14

Tack själv för ditt intresse och engagemang Lisbeth, det utmanar mig många gånger att ta frågeställningen eller förklaringen ett steg längre än jag annars hade gjort, vilket är till nytta även för mig själv.❤️

Den typen av missförstånd du nämner upplever jag är speciellt vanligt förekommande inom esoteriska sammanhang, förmodligen på grund av att vi ännu inte har den nödvändliga vokabulären för att benämna allting vid dess rätta namn och inte heller kunskapen att göra urskiljningen, men också för att vi inte har vanan och traditionen att prata om dessa saker. Att försöka förklara eller förstå något som man inte riktigt vet vad det är och inte har ett bra namn för lämnar väldigt mycket tolkningsutrymme, något som ibland kan vara bra men oftare leder till osäkerhet och förvirring.
/C

Lisbeth 24 februari, 2020 - 09:20

Apropå missförstånd i isoteriska sammanhang!
Här har jag hittat en video som tar upp lite kring missförstånd kring själskontrakt!
https://www.youtube.com/watch?v=B9t0UiiW4yU

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI